Archiwum 2020 – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl
Archiwum 2020

23 grudnia 2020 r.

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021 życzy Zespół CeDIZ.

15 listopada 2020 r.

Modelowanie procesów PKP PLK

CeDIZ w ramach realizacji w PKP PLK projektu analizy i optymalizacji procesów w obszarze zarządzania płynnością finansową oraz zarządzania funduszami opracował model ramowy procesów oraz komplet map procesowych, w notacji BPMN, opisujących obszar projektu.

30 września 2020 r.

Informatyzacja sądów powszechnych

W toku postępowań przetargowych na rzecz sądów powszechnych, prowadzonym przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, zespół CeDIZ pełni rolę eksperta i doradcy technicznego. W ramach projektu, zgodnie z przyjętą strategią informatyzacji sądów powszechnych, wiele placówek zostanie wyposażonych w odpowiednie sprzęty komputerowe i urządzenia biurowe.

6 sierpnia 2020 r.

Umowa ramowa z Ministerstwem Finansów

Ministerstwo Finansów wybrało CeDIZ jako Wykonawcę, z którym zawarta zostanie umowa ramowa w postępowaniu na realizację audytów bezpieczeństwa systemów IT. Naszym zadaniem będzie budowanie i weryfikacja architektury bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych, a także doradztwo w zakresie bezpiecznego utrzymania wdrażanych systemów, przeprowadzanie testów bezpieczeństwa i testów penetracyjnych. Ministerstwo Finansów przeznaczyło na realizację zamówienia kwotę 2 361 600,00 zł brutto.

3 lipca 2020 r.

Audyt bezpieczeństwa dla Ministerstwa Finansów

Przeprowadziliśmy audyt bezpieczeństwa systemów SEAP PLUS, SZPROT PLUS, PDR PL/UE i Cyfrowa Granica, wykorzystywanych przez Ministerstwo Finansów. Systemy te są odpowiedzialne między innymi za obsługę przyjętych wniosków elektronicznych i komunikacje z użytkownikami zewnętrznymi. Wykonane przez nas prace obejmowały przede wszystkim przeprowadzenie testów penetracyjnych i symulacji ataków na aplikacje.

20 czerwca 2020 r.

Współpraca z Powiatem Opolskim

Powiat Opolski kontynuuje współpracę z CeDIZ w ramach projektu "e-Usługi Cyfrowych Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych dla Województwa Opolskiego". W ostatnim okresie, zadaniem naszych specjalistów było doradztwo w ramach postępowań na wybór wykonawców baz danych i administratorów Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz nadzór nad prowadzonymi pracami.

13 maja 2020 r.

Analiza przedwdrożeniowa dla MPWIK Kraków

Zrealizowane zostały prace analityczne w ramach analizy przedwdrożeniowej dotyczącej postępowania przetargowego na wybór systemu informatycznego wspomagającego kluczowe obszary biznesowe MPWiK Kraków, przedsiębiorstwa obsługującego ponad milion użytkowników.

20 kwietnia 2020 r.

Prace projektowe w PKP Polskie Linie Kolejowe

Zespół CeDIZ opracował wzorce procedur wraz z szablonami dokumentacji projektowej dedykowane dla wsparcia realizacji dużych projektów wdrożeniowych systemów informatycznych realizowanych w PKP PLK.

10 kwietnia 2020 r.

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!
Zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy 2020 r. życzy
Zespół CeDIZ

20 marca 2020 r.

Audyty Systemu e-PIT

CeDIZ przeprowadził audyt bezpieczeństwa oraz audyt wydajności systemu Twój e-PIT dla Ministerstwa Finansów. System ten automatycznie przygotowuje i udostępnia podatnikowi jego roczne zeznanie podatkowe. System e-PIT umożliwia uzupełnienie, pobranie oraz wysłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

7 marca 2020 r.

Usługi doradcze dla Miasta Opole

Zespół CeDIZ zapewnił wsparcie i usługi doradcze w zakresie opracowania niezbędnych elementów i przeprowadzenia postępowania na aktualizację instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami "Wodna Nuta", "Akwarium" i "Stegu Arena" oraz objęcie tym systemem obiektów "Toropol" oraz "Błękitna Fala" w Mieście Opole.

15 lutego 2020 r.

Analiza w spółkach Grupy LOTOS

CeDIZ zrealizował prace analityczne dotyczące weryfikacji uwarunkowań wdrożenia nowego systemu klasy ERP w czterech spółkach Grupy LOTOS: LOTOS Terminale S.A., LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o., RCEkoenergia Sp. z o.o. oraz LOTOS Infrastruktura S.A.

14 stycznia 2020 r.

Audyty bezpieczeństwa dla Ministerstwa Finansów

W ramach współpracy z Ministerstwem Finansów przeprowadzone zostały audyty bezpieczeństwa systemów "e-Sprawozdania Finansowe", "Generator mikro rachunków", "Whitelist" oraz "SENT". Systemy te służą między innymi do generowania indywidualnych rachunków podatkowych, prowadzenia rejestrów podatników VAT, monitoringu drogowego i kolejowego oraz gromadzenia danych ze sprawozdań finansowych.

2 stycznia 2020 r.

Analiza Biznesowa w Poczcie Polskiej

CeDIZ zrealizował kompleksowe prace analityczne w ramach opracowania Analizy Biznesowej dla strategicznego projektu Poczty Polskiej – Nowego Systemu Operacyjnego (NSO) dedykowanego dla całościowej obsługi wszystkich ponad 7600 placówek pocztowych.

Więcej informacji:

2021  :: 2019  :: 2018  ::2017  ::2016  ::  2015  ::  2014  ::  2013  ::  2012  ::  2011

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony