Archiwum 2012 – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl
Archiwum 2012

31 grudnia 2012 r.

Narodowe Centrum Nauki

Do grona naszych Klientów dołączyło dzisiaj Narodowe Centrum Nauki (NCN), które powierzyło nam wykonanie audytu stanu projektu wdrożenia systemu informatycznego, służącego do obsługi rozliczeń projektów finansowanych przez NCN.

27 grudnia 2012 r.

Spółdzielnia Edukacyjna „P-TKM” w Sztumie

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy audyt zewnętrzny projektów „Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych” oraz „Nauczyciel – to nie tylko teoretyk”, realizowanych przez Spółdzielnię Edukacyjną „P-TKM” w Sztumie.

21 grudnia 2012 r.

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz dużo pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku

życzą

Zarząd, Partnerzy oraz Pracownicy CeDIZ

7 grudnia 2012 r.

CeDIZ doradza w GITD

Mamy przyjemność poinformować, że w najbliższych miesiącach Zespół CeDIZ będzie świadczył usługi doradztwa zewnętrznego, mające na celu wsparcie gospodarki mandatowej i windykacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Przewidziane projektem prace analityczne i doradcze obejmują zagadnienia zarówno procesowego doskonalenia organizacji, jak i przygotowania organizacji do wdrożenia systemu informatycznego, wspomagającego realizację zadań w obszarze gospodarki mandatowej i windykacji.

28 listopada 2012 r.

CeDIZ w branży hutniczej

CeDIZ został doradcą Krakodlew SA – lidera w branży odlewni ciężkiego osprzętu hutniczego. Nasza firma będzie dostarczała wsparcia w procesie analitycznym oraz decyzyjnym w zakresie optymalnego wyboru zintegrowanego systemu informatycznego dla Krakodlew SA, jak i nadzorowała realizację całości projektu wdrożeniowego.

22 listopada 2012 r.

Audyt w firmie Nowy Styl

Miło nam poinformować, że nasz firma rozpoczęła realizację usługi audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego. Zaufaniem obdarzył nas producent mebli, jedno z największych przedsiębiorstw Podkarpacia – Nowy Styl z Krosna.

6 listopada 2012 r.

Urząd Miasta Rybnika

Zespół CeDIZ po raz kolejny będzie realizował usługi dla jednostki samorządu terytorialnego w Rybniku. Miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji związanej z zamówieniem publicznym, wsparcie przy przetargu oraz nadzór inwestorski nad realizacją projektu „Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR” dla Urzędu Miasta Rybnika.

29 października 2012 r.

System Elektronicznych Usług Publicznych

Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę z Gminą Miejską Kraków. W najbliższym czasie zespół konsultantów CeDIZ będzie świadczył usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji zamówienia pn. „Budowa i wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych”.

15 października 2012 r.

Instytut Farmakologii PAN

Instytut Farmakologii PAN ponownie zaufał CeDIZ, wybierając naszą firmę do realizacji audytu projektu.

28 września 2012 r.

Koniec praktyk

Dzisiaj zakończyliśmy tegoroczną edycję studenckich praktyk wakacyjnych. Wszystkim naszym Praktykantom dziękujemy!

11 września 2012 r.

Strona internetowa CeDIZ na urządzenia mobilne

W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy wersję mobilną strony internetowej CeDIZ. Zapraszamy do korzystania!

27 sierpnia 2012 r.

IT w Przemyśle GigaCon

Miło nam poinformować, że CeDIZ został partnerem merytorycznym konferencji IT w Przemyśle GigaCon, która odbędzie się 2 października 2012 r. w Katowicach. Dr Krzysztof Atłasiewicz wygłosi wykład pt. Czy MES wyprze MRPII? Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

26 lipca 2012 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza

Z przyjemnością informujemy, że do grona naszych Klientów dołączyła Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, dla której przeprowadzimy audyt zewnętrzny projektu pn. „Studia Podyplomowe z zakresu Inżynierii Środowiska”, współfinansowanego ze środków UE.

12 lipca 2012 r.

Audyt zewnętrzny w Instytucie Farmakologii PAN

Informujemy, że podpisaliśmy umowę z Instytutem Farmakologii PAN na wykonanie audytu zewnętrznego projektu nr POIG.02.01.00-00-056/08 pn. „Modernizacja budynku oraz infrastruktury badawczej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie w celu utworzenia innowacyjnych pracowni naukowych badań mózgu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

3 lipca 2012 r.

ERP GigaCon Katowice

Przypominamy, że konferencja ERP GigaCon Katowice i wykład dra Krzysztofa Atłasiewicza pt. MRP, MRPII, ERP i co dalej – wybór rozwiązania MES. Jak właściwie dobrać system MES? już w najbliższy czwartek. Zapraszamy!

15 czerwca 2012 r.

Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

Wygraliśmy postępowanie przetargowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu nr POIG.02.01.00-125/08-00 pt. „Modernizacja i rozbudowa Laboratorium Nowych Technik Energetycznych w Instytucie Energetyki”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

13 czerwca 2012 r.

ERP GigaCon Katowice

Mamy przyjemność poinformować, że CeDIZ został partnerem merytorycznym IX edycji konferencji ERP GigaCon Katowice, która odbędzie się 5 lipca 2012 r. w Katowicach. Wykład pt. MRP, MRPII, ERP i co dalej – wybór rozwiązania MES. Jak właściwie dobrać system MES? wygłosi dr Krzysztof Atłasiewicz. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

29 maja 2012 r.

Zmiana adresu CeDIZ

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2012 r. zmianie ulega adres siedziby naszej firmy. Nowy adres to: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
Prosimy o kontakt pod numerami: tel. (12) 444 78 26, fax (12) 444 78 25. Adresy e-mailowe pozostają bez zmian.
W związku ze zmianami prosimy o aktualizację danych w bazach informacyjnych i o kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres CeDIZ.

22 maja 2012 r.

Audyt zewnętrzny w Jeleniej Górze

Informujemy, że podpisaliśmy umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni zlokalizowanej w kompleksie uczelnianym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

14 maja 2012 r.

Usługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie na świadczenie usług wsparcia w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią.

11 maja 2012 r.

Politechnika Częstochowska – zakończenie audytu

Informujemy, że zakończyliśmy realizację usługi audytu zewnętrznego projektu nr UND-POKL.02.01.01-00-084/09 pt. „Technologie informatyczne i kapitał ludzki potencjałem nowoczesnego przedsiębiorstwa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, o wartości 778 533,23 PLN. Prace wykonano na rzecz Politechniki Częstochowskiej.

27 kwietnia 2012 r.

Zakończenie naboru na staż

Nabór na staż został zakończony. Wszystkim Kandydatom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i udział w procesie rekrutacji. Prosimy monitorować ogłoszenia pojawiające się na naszej stronie internetowej.

18 kwietnia 2012 r.

Rekrutacja – studenckie praktyki wakacyjne

Rozpoczęliśmy rekrutację na studenckie praktyki wakacyjne. Osoby zainteresowane opdbyciem praktyk proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do 31 maja br. Szczegóły oferty w zakładce Kariera.

12 kwietnia 2012 r.

Usługi dla kancelarii prawniczej

Miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę na świadczenie usług analitycznych i doradczych oraz audytowych dla jednej z największych kancelarii prawniczych w kraju – Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.

5 kwietnia 2012 r.

Życzenia świąteczne

Wesołych Świąt!Z okazji Świąt Wielkiej Nocy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz pasma sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym
życzą

dr Mariusz Baran
dr Krzysztof Atłasiewicz
wraz z Zespołem Doradczym

26 marca 2012 r.

Rekrutacja – stażysta

Ogłaszamy nabór na stanowisko Młodszego Konsultanta – płatny staż. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do 22 kwietnia br. Szczegóły oferty w zakładce Kariera.

23 marca 2012 r.

Politechnika Częstochowska

Informujemy, że podpisaliśmy umowę z Politechniką Częstochowską na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pt. „Technologie informatyczne i kapitał ludzki potencjałem nowoczesnego przedsiębiorstwa”.

23 marca 2012 r.

Odwołana konferencja

Informujemy, że – z przyczyn leżących po stronie organizatora – została odwołana konferencja IT w Administracji GigaCon, która miała odbyć się 5 kwietnia 2012 r. we Wrocławiu.

14 marca 2012 r.

KSI SIMIK w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Sukcesem zakończyliśmy realizację audytu informatycznego systemu KSI SIMIK 07–13, wchodzącego w skład infrastruktury krytycznej państwa. Usługa przeznaczona była dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2 marca 2012 r.

IT w Administracji GigaCon

Mamy przyjemność ogłosić, że CeDIZ został partnerem merytorycznym XIII edycji konferencji IT w Administracji GigaCon, która odbędzie się 5 kwietnia 2012 r. we Wrocławiu. Wykład inauguracyjny wygłoszą dr Krzysztof Atłasiewicz i Jarosław Boguszewicz. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

23 lutego 2012 r.

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – zakończenie usługi

Zakończyliśmy realizację usługi audytu zewnętrznego projektu nr POIG.02.03.00-00-020/90 pt. „System wspierający prowadzenie prac badawczonaukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac” dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

3 lutego 2012 r.

Audyt bezpieczeństwa w SPEC SA

Zakończyliśmy pomyślnie realizację usługi technicznego audytu bezpieczeństwa dużego systemu informatycznego klasy eBOK. Prace wykonano na rzecz Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA (SPEC) w Warszawie.

24 stycznia 2012 r.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Miło nam poinformować, że wygraliśmy postępowanie przetargowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu nr POIG.02.03.00-00-020/90 pt. „System wspierający prowadzenie prac badawczonaukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Usługa zostanie zrealizowana na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

17 stycznia 2012 r.

Politechnika Rzeszowska – zakończenie doradztwa

Zakończyliśmy realizację usługi doradczej w zakresie prawnym dla Politechniki Rzeszowskiej, związaną z wdrażaniem innowacji w ramach projektu systemowego Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim.

16 stycznia 2012 r.

Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu w biznesie

Informujemy, że CeDIZ bierze udział w projekcie WIEDZA, PRAKTYKA, KADRY – KLUCZ DO SUKCESU w BIZNESIE, którego celem jest wzmocnienie współpracy i transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu poprzez zorganizowanie płatnych staży, organizację tymczasowego zatrudnienia oraz zwiększenie dyfuzji innowacji w gospodarce Małopolski.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw oraz jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 stycznia 2012 r.

Audyt w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na przeprowadzenie audytu informatycznego systemu KSI SIMIK 07–13, wchodzącego w skład infrastruktury krytycznej państwa.

Więcej informacji:

2021  :: 2020  :: 2019  :: 2018  :: 2017  ::  2016  ::  2015  ::  2014  ::  2013  ::  2011

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony