Analiza przedwdrożeniowa – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl


Analiza przedwdrożeniowa

Cel usługi:

profesjonalne przygotowanie do wdrożeń systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach z minimalizacją ryzyka wystąpienia problemów projektowych oraz zapewnieniem wsparcia analitycznego i doradczego.

Zakres usługi:

 • analiza przedwdrożeniowa oparta na modelu procesowym,
 • analiza infrastruktury informatycznej,
 • analiza potrzeb informacyjnych organizacji,
 • przygotowanie specyfikacji wdrożeniowej dla systemów informatycznych.

Możliwość rozszerzenia usługi o:

 • wsparcie w wyborze systemów informatycznych,
 • analizę umów oferentów,
 • przeprowadzenie negocjacji z oferentami rozwiązań,
 • nadzór audytowy doświadczonego Audytora nad realizacją projektu zgodnie z postanowieniami umowy i praktyją projektową.

 

Przygotowanie do wdrożeń systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach obejmuje:

Analizy przedwdrożeniowe oparte na modelu procesowym:

 • opracowanie modelu procesów gospodarczych jako podstawy dla definicji zakresu planowanego wdrożenia,
 • identyfikacja niezbędnych funkcjonalności systemu informacyjnego z punktu widzenia potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa,
 • określenie potencjalnych obszarów optymalizacji prowadzonej działalności w wyniku wdrożenia systemu informatycznego,
 • identyfikacja niezbędnych działań organizacyjnych poprzedzających wdrożenie systemu informatycznego.

Analizy infrastruktury informatycznej:

 • przygotowanie bazy informacyjnej niezbędnej do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie rozwoju informatyki,
 • charakterystyka wydajności infrastruktury informatycznej (m.in.: stacje robocze, serwery, urządzania sieciowe, drukarki),
 • ewidencja posiadanych platform systemowych (m.in. systemy operacyjne, systemy zarządzania bazami danych, systemy archiwizacji danych),
 • analiza przydatności infrastruktury aplikacyjnej (m.in.: systemy zarządzania, systemy technologiczne, systemy pracy grupowej),
 • audyt stosowanych metod zarządzania informatyką (m.in. procedury zakupów informatycznych, procedury prowadzenia projektów informatycznych, procedury administracyjne).

Analizy potrzeb informacyjnych organizacji:

 • identyfikacja najważniejszych twórców i odbiorców informacji,
 • charakterystyka potrzeb raportacyjnych z punktu widzenia kadry zarządzającej i właścicieli,
 • analiza posiadanych zbiorów danych.

Przygotowanie specyfikacji wdrożeniowej dla systemów informatycznych:

 • określenie celów wdrożenia oraz mierników pozwalających na ocenę stopnia realizacji przyjętych celów,
 • sprecyzowanie oczekiwanej funkcjonalności budowanego systemu informatycznego,
 • określenie krytycznych czynników sukcesu przedsięwzięcia oraz najważniejszych ryzyk projektowych.

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony