Archiwum 2018 – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl
Archiwum 2018

20 grudnia 2018 r.

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt! Pełnych radości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku życzy

Zespół Doradczy CeDIZ

17 grudnia 2018 r.

Oprogramowanie i wdrożenie e-usług dla projektu e-Geodezja

W ramach współpracy z Powiatem Lubelskim zespół CeDIZ zapewnia wsparcie w przeprowadzeniu postępowania na zakup oprogramowania i wdrożeniu e-usług na potrzeby realizacji projektu e-Geodezja. W ramach projektu wykonana zostanie cyfrowa ortofotomapa, obejmująca zdjęcia terenu wszystkich dwudziestu powiatów ziemskich województwa lubelskiego.

06 grudnia 2018 r.

Treści cyfrowe dla m_MSIT

CeDIZ zapewnił Województwu Małopolskiemu wsparcie w trakcie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie treści cyfrowych, w tym tras rowerowych dla projektu m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej.

15 listopada 2018 r.

Strategiczny projekt Poczty Polskiej

Rozpoczął się strategiczny dla Poczty Polskiej projekt informatyczny wdrożenia Nowego Systemu Operacyjnego (NSO). Miło nam poinformować, że Zespół CeDIZ będzie wspierał, jako Doradca Techniczny, przygotowanie całości projektu oraz jego wdrożenie we wszystkich blisko 7600 placówkach Poczty Polskiej.

03 października 2018 r.

Szkolenia sędziów w zakresie e-protokołu

Zakończył się program szkolenia ponad 7000 pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie oprogramowania e-protokołu stworzonego na potrzeby spraw cywilnych i wykroczeniowych w sądach powszechnych. Naszą rolą w tym projekcie było wsparcie Zamawiającego w procesie wyboru Wykonawcy.

25 września 2018 r.

Polityka bezpieczeństwa dla Powiatu Konińskiego

Realizacja przez Zespół CeDIZ audytu teleinformatycznego oraz polityki bezpieczeństwa w projekcie pn.: "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" współfinansowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

20 sierpnia 2018 r.

Audyt WCAG 2.0

Audyt nowego ogólnopolskiego Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych w kontekście wymagań WCAG 2.0.

10 lipca 2018 r.

E-archiwum w Gminie Raszyn

Studium Wykonalności oraz Projekt Techniczny dla projektu E-archiwum w Gminie Raszyn. To 21-sza gmina, która przyłączyła się do projektu realizowanego w ramach Strategii ZIT dla WOF 2014-2010.

25 czerwca 2018 r.

Małopolska na wzór Londyńskiego City

Wraz z ZDW zakończyliśmy przygotowywanie projektu MKAII wprowadzającego technologię CICO na wzór Londyńskiego Touch in Touch out.

1 czerwca 2018 r.

Studium wykonalności dla 20 gmin WOF

Finalizacja prac w zakresie opracowania Studium wykonalności i Projektu technicznego dla 20 gmin, wśród których liderem jest Miasto Ząbki, w ramach realizacji projektu "Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego E-Archiwum".

24 maja 2018 r.

Audyt i testy bezpieczeństwa dla PWSTE

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna po raz kolejny postanowiła podjąć współpracę z CeDIZ. Tym razem naszym zadaniem było przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemów informatycznych Uczelni.

12 kwietnia 2018 r.

Automatyczne rozpoznawanie mowy

Rozpoczął się nowy etap w procesie informatyzacji polskich sądów - do realizacji trafił system automatyzujący proces sporządzania pism oparty na mechanizmach rozpoznawania mowy (ASR). Miło nam poinformować, że zakończył się tym samym przygotowany przez nasz Zespół przetarg, w którym wzięły udział polskie i zagraniczne podmioty specjalizujące się w dyscyplinie rozpoznawania mowy oraz transkrypcji nagrań. CeDIZ wspiera doradczo ten projekt począwszy od działań związanych z dialogiem technicznym.

19 marca 2018 r.

Audyt bezpieczeństwa informacji dla CIS

W zeszłym tygodniu do grona naszych Klientów dołączyło Centrum Informatyki Statystycznej, które podpisało z CeDIZ umowę na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji dla systemu wymiany mikrodanych wg wymagań Wspólnych Ram Bezpieczeństwa Europejskiego Systemu Statystycznego.

8 stycznia 2018 r.

Dofinansowanie dla projektu Powiatu Opolskiego

Miło nam poinformować, że nasz klient – Powiat Opolski otrzymał dofinansowanie na projekt „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” dla którego przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Wartość projektu to 7 997 976,48 zł.

Więcej informacji:

2021  :: 2020  :: 2019  :: 2017  ::2016  ::  2015  ::  2014  ::  2013  ::  2012  ::  2011

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony