Polityka bezpieczeństwa IT – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl


Opracowanie polityki bezpieczeństwa IT

Cel usługi:

zapewnienie ochrony aktywów informacyjnych organizacji oraz podnoszenie kultury informatycznej i tworzenie bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego.

Zakres usługi:

 • opracowanie modelu archiwizacji danych,
 • przygotowanie wytycznych w zakresie zabezpieczeń oprogramowania i sprzętu,
 • zredagowanie zasad korzystania z systemów informatycznych organizacji,
 • wsparcie w procesie wdrażania zasad polityki bezpieczeństwa.

Możliwość rozszerzenia usługi o:

 • audyt stanu informatyzacji organizacji,
 • audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • testy bezpieczeństwa systemów internetowych,
 • przygotowanie projektu doskonalenia organizacji,
 • wzbogacanie kompetencji zespołu IT o procedury postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • ćwiczenia dla zespołów IT w zakresie umiejętności reagowania na zagrożenia.

 

Do usług związanych z opracowaniem polityki bezpieczeństwa IT zalicza się między innymi:

Opracowanie systemu archiwizacji danych obejmuje:

 • archiwizację fizyczną dokumentów,
 • procedury wykonywania kopii zapasowych systemu,
 • procedury odzyskiwania danych.

Przygotowanie systemu zabezpieczeń fizycznych:

 • pomieszczenia serwerowni zarówno przed niepowołanym dostępem, jak i zdarzeniami losowymi,
 • węzłów dystrybucyjnych sieci LAN,
 • wydzielenie stref bezpieczeństwa.

Opracowanie systemu zabezpieczeń logicznych systemu w zakresie:

 • zarządzania systemami i dostępem,
 • ujednolicenia oprogramowania antywirusowego i antyspamowego w całej organizacji,
 • kontrola przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym administratora danych a siecią publiczną,
 • kontrola działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego administratora danych.

Przygotowanie systemu zabezpieczeń przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci obejmuje:

 • zabezpieczenie fizyczne i logiczne sieci,
 • zwalczanie cyberlenistwa,
 • kontrolę dostępu do sieci Internet.

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony