Kontakt – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl
Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.
ul. Jerzego Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

www.cediz.pl
biuro@cediz.pl

tel.: +48 12 444 78 26
fax: +48 12 444 78 25Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309831. Kapitał zakładowy Spółki: 300 000 zł – opłacony w całości.

REGON: 120696187
NIP: 676-237-57-82
EU VAT Reg No: PL6762375782


Wyświetl większą mapę

O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony