Aktualności – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl
Aktualności

22 marca 2024 r.

Opole+ laureatem konkursu w ramach Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS).

Aplikacja Opole+, przy tworzeniu, której mieliśmy przyjemność doradzać została doceniona na międzynarodowej arenie, zdobywając wyróżnienie jako jedno z 20 wyjątkowych rozwiązań IT na świecie w kategorii e-government, w ramach prestiżowego konkursu organizowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych na corocznym Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS). Ten konkurs stanowi platformę dla najbardziej innowacyjnych projektów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w celu wspierania zrównoważonego rozwoju i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Teraz, w ostatnim etapie konkursu, ma szansę na zdobycie głównej nagrody dzięki wsparciu publiczności. Zachęcamy więc wszystkich do udziału w internetowym głosowaniu WSIS 2024, by wspierać projekt "Opole+" oraz inicjatywy przyczyniające się do globalnych zmian na lepsze. Oddanie głosu możliwe jest na oficjalnej stronie konkursu: https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2024, a do udziału w głosowaniu wymagane jest założenie konta. Głosowanie potrwa do 31 marca 2024 r.

24 stycznia 2024 r.

Aplikacja Opole+

W Opolu zadebiutowała aplikacja miejska Opole+, która ma na celu ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji lokalnych i usług miejskich. Aplikacja zapewnia szybki dostęp do aktualności, informacji o wydarzeniach kulturalnych oraz funkcjonalności związanych z życiem miejskim. Opole+ ma być narzędziem przyjaznym użytkownikowi, integrującym różnorodne aspekty życia w mieście, od transportu publicznego po kulturę. Inicjatywa ta podkreśla rosnącą rolę technologii w zarządzaniu miastami i usprawnianiu codziennego życia mieszkańców. Nasza firma pełniła rolę doradcy w projekcie Opole+. Zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.telepolis.pl/wiadomosci/aplikacje/opole-plus-aplikacja-miejska dla szczegółowych informacji na temat aplikacji Opole+.

3 listopada 2023 r.

Kompleksowe wsparcie projektu ERP

Zespół CeDIZ realizuje pakiet usług związanych z: analizą wymagań, opracowaniem OPZ, wsparcie procedury przetargowej oraz nadzorem nad wdrożeniem systemu klasy ERP dla Narodowego Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

15 września 2023 r.

Usługi doradcze dla Powiatu Opole

Zakończyliśmy prace doradcze dla Powiatu Opolskiego w ramach przygotowania dokumentacji projektu "e-usługi dla dróg zarządzanych przez Powiat Opolski". Projekt zakłada wprowadzenie kompleksowych e-usług ułatwiających dostęp do informacji drogowych i usprawniających zarządzanie infrastrukturą, w tym przewiduje inwestycje w nowoczesne systemy teleinformatyczne.

15 lipca 2023 r.

Projekt architektury IT dla STOEN

Zespół CeDIZ realizuje projekt obejmujący wsparcie zespołu IT spółki STOEN Operator w zakresie przygotowania kompleksowego projektu zmian architektury IT systemów obszaru BI spółki.

1 czerwca 2023 r.

Zapewnianie zasobów ludzkich dla GIS

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu podpisało strategiczną umowę z Głównym Inspektorem Sanitarnym (GIS) w zakresie świadczenia usług związanych z zapewnieniem zasobów ludzkich z branży IT oraz cyberbezpieczeństwa. Projekt wynika z realizowanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu pod nazwą "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej używanej w ramach Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez rozbudowę rządowej sieci teletransmisyjnej GovNet".

16 marca 2023 r.

Audyt zgodności dostosowania rozwiązań IT podmiotów OSD i SE do wymagań CSIRE

W kontekście trwających obecnie w wielu podmiotach branży energetycznej prac związanych z dostosowaniem systemów IT i warstw integracyjnych do współpracy z procesami rynku energii obsługiwanymi przez CSIRE/OIRE, CeDIZ oferuje realizację usługi oceny poziomu gotowości systemów względem wymagań wynikających z SWI CSIRE oraz Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej. Usługa ma charakter kontroli (ewaluacji w modelu on-going lub ex-post) realizowanych wewnętrznie w SE/OSD prac dostosowawczych. Wszystkich Uczestników rynku energii elektrycznej zainteresowanych obiektywną, zewnętrzną oceną prowadzonych prac dostosowawczych oraz oceną aktualnej gotowości swoich systemów do współpracy z CSIRE zachęcamy do kontaktu - mail: biuro@cediz.pl.

20 listopada 2022 r.

Projekt wdrożeniowy dla miasta Opole

W ramach kontynuacji współpracy z Urzędem Miasta Opole będziemy wspierać naszego klienta w projekcie wdrożenia funkcjonalności e-Zdrowia w ramach projektu Opole+.

24 października 2022 r.

Wsparcie doradcze dla CPiT w Bystrej

Miło nam poinformować, że nasza firma podjęła współpracę z Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii w Bystrej. Będziemy wspomagać naszego nowego klienta w projekcie "Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim".

5 września 2022 r.

Projekt dla Kolei Mazowieckich

Zespół CeDIZ prowadzi kompleksową analizę środowiska IT Kolei Mazowieckich (KM). Celem projektu jest m.in. opracowanie wariantowej wizji dalszego rozwoju środowiska informatycznego KM. Prace projektowe obejmują obszary: finansowo-księgowy, kontrolingowy, kadrowo-płacowy, zarządzania zasobami organizacji oraz obiegu dokumentów.

1 sierpnia 2022 r.

Centralny system zarządzania w POLIN

Miło nam poinformować, że zespół CeDIZ zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie analizy wymagań oraz doboru centralnego systemu zarządzania instalacjami Wystawy Stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. MHŻP POLIN posiada jedną z największych w Polsce ekspozycji multimedialnych, która została doceniona m.in. przyznaniem w roku 2016 prestiżowej nagrody European Museum of the Year Award.

28 czerwca 2022 r.

Projekt wdrożeniowy NSO w Poczcie Polskiej

Rozpoczął się strategiczny dla Poczty Polskiej projekt wdrożeniowy systemu NSO (Nowy System Operacyjny). System zapewni wsparcie dla działalności wszystkich ponad 7600 placówek pocztowych w kraju oraz wsparcie dla pracy listonoszy. Zespół CeDIZ zapewnia dla projektu NSO kompleksowe wsparcie doradcze.

25 maja 2022 r.

Wsparcie doradcze dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego

Zespół CeDIZ prowadzi prace analityczne i doradcze dla realizowanego przez KHK postępowania zakupowego systemu kontrolingowego obejmującego m.in. hurtownię danych, narzędzia raportowe i analityczne oraz kokpity menedżerskie.

5 kwietnia 2022 r.

Audyt i usługi doradcze dla NASK

CeDIZ realizuje usługę audytu oraz usługi doradcze dla budowanego w NASK Centrum Certyfikacji Podmiotów Publicznych (CCPP) będącego składową projektu "EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

1 marca 2022 r.

Kontynuacja współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy kolejny etap współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej polegającym na wsparciu doradczym postępowania na ,,Zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju". Wartość projektu to 8,4 mln zł.

25 lutego 2022 r.

Przygotowanie wdrożenia systemu dla KHK

Zespół CeDIZ zrealizował dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego pakiet usług obejmujących analizę wymagań oraz opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na system kontrolingowy obejmujący m.in. obszar planowania rzeczowo-finansowego oraz planowania zamówień.

1 luty 2022 r.

CeDIZ przeprowadził audyt bezpieczeństwa projektu eDoręczenia

Z prawdziwą przyjemnością informujemy o zakończeniu przez nas audytu jednego z najważniejszych projektów informatycznych, jakie są przeprowadzane w Polsce w ostatnich latach e-Doręczeń.
e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Usługa była realizowana w trzech etapach:
Etap I. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa usług Platformy Elektronicznego Fakturowania,
Etap II. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa usług Książki Adresowej PEF i Portalu PEF,
Etap III. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa e-Usługi i aplikacji eDoręczeń.

3 styczeń 2022 r.

Laboratoria Przyszłości w Szkołach

Zespół CeDIZ przygotował już dla wielu szkół podstawowych projekt zamówienia na sprzęt oraz wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zapraszamy Dyrekcje Szkół oraz Organy Prowadzące Szkoły z całej Polski do współpracy z nami w sprawnym doborze, opisie oraz wycenie składowych zamówienia dostosowanych do indywidualnych potrzeb danej szkoły, w sposób zgodny z PZP.

28 grudzień 2021 r.

Urząd Miejski Kościana - Laboratoria Przyszłości

CeDIZ opracował dla Urzędu Miejskiego Kościana w ramach programu Laboratoria Przyszłości dokumentację przetargową wraz z szacowaniem wartości dla czterech szkół podstawowych.

30 listopad 2021 r.

Dokumentacja projektowa systemu dla PKP PLK

CeDIZ w ramach realizacji umowy z PKP PLK opracował koncepcję rozwiązania oraz dokumentację przetargową systemu zarządzania płynnością finansową oraz funduszami. Wynikiem końcowym prac był kompleksowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, wdrożenia i utrzymania systemu.

28 październik 2021 r.

Realizacja dialogu technicznego na system IT

Zespół CeDIZ przygotował oraz przeprowadził spotkania dialogowe dot. zakupu i wdrożenia systemu IT dedykowanego do zarządzania płynnością finansową oraz funduszami PKP PLK. System ma znaczenie strategiczne dla organizacji Zamawiającego, gdyż roczne przepływy środków w sięgają tu kilkunastu miliardów złotych.

30 września 2021 r.

Współpraca z Urzędem Komunikacji Elektronicznej

Miło nam poinformować, że do grona naszych klientów dołączył Urząd Komunikacji Elektronicznej. W ramach podpisanej umowy zrealizujemy usługi doradcze w zakresie przygotowania postępowania na Rozbudowę Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

20 września 2021 r.

Usługi doradcze dla projektu WMK

Wodociągi Miasta Krakowa zleciły CeDIZ realizację prac związanych z przeprowadzeniem analiz wymagań oraz opracowaniem dokumentacji przetargowej w zakresie opisu wymagań dotyczących aplikacji mobilnej EBOK rozszerzającej zakres usług świadczonych przez WMK dla mieszkańców aglomeracji krakowskiej.

14 sierpnia 2021 r.

Kolejne usługi dla Ministerstwa Finansów w obszarze bezpieczeństwa informatycznego

W ramach współpracy zrealizowaliśmy m.in. audyt wydajności systemu e-PIT oraz audyty bezpieczeństwa systemów Whtax i SPR.

1 lipca 2021 r.

Audyt bezpieczeństwa dla Ministerstwa Finansów

Zespół CeDIZ zrealizował audyt bezpieczeństwa systemów e-PIT oraz e-Urząd dla Ministerstwa Finansów. Systemy te zapewniają narzędzia pomagające w usprawnieniu komunikacji w podmiotach Krajowej Administracji Skarbowej, m.in. poprzez przetwarzanie formularzy PIT.

23 czerwca 2021 r.

Audyt wydajności SPOE KAS

W ramach współpracy z Ministerstwem Finansów Zespół CeDIZ przeprowadził audyt wydajności Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS). SPOE KAS jest narzędziem umożliwiającym pobór opłat elektronicznych za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, ale także monitorowanie ogólnokrajowego ruchu drogowego w oparciu o technologię satelitarną m.in. w celu identyfikowania sprawców przestępstw i wykroczeń.

6 maja 2021 r.

Doradztwo IT dla CZdS

Zespół CeDIZ zrealizował usługi doradztwa IT dla Centrum Zakupów dla Sądownictwa przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych. Do tej pory przeprowadzone zostały postępowania na dostawy serwerów RACK, skanerów, projektorów, monitorów, wokand, urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów stacjonarnych oraz komputerów AIO.

3 kwietnia 2021 r.

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!
Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadzei i miłości
życzy Zespół CeDIZ

1 kwietnia 2021 r.

Usługi doradcze dla MOSiR Opole

CeDIZ zapewnił wsparcie w formie usług doradczych dla MOSiR Opole podczas prowadzonego postępowania przetargowego na aktualizację instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęciu systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”. Projekt obejmuje dostawę i instalację sprzętu oraz oprogramowania w celu usprawnienia funkcjonowania obiektów.

17 marca 2021 r.

Analiza i optymalizacja procesów w PKP PLK

CeDIZ zrealizował dla PKP PLK projekt analizy i optymalizacji procesów w obszarze zarządzania płynnością finansową oraz zarządzania funduszami. W toku prowadzonych prac analitycznych opracowywany został zestaw zmian i usprawnień procesowych, a także opis procesów w wariancie docelowym. Prace ukierunkowane są na przygotowanie do wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego realizację procesów w przedmiotowym obszarze.

22 lutego 2021 r.

Usługi doradcze dla UM Opole

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Opole zespół CeDIZ zapewnia usługi doradcze dla przedsięwzięcia "Opole+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych". Celem projektu jest wdrożenie kompleksowej mobilnej platformy, umożliwiającej zintegrowany dostęp do usług publicznych w formie elektronicznej.

20 stycznia 2021 r.

Projekt NSO w Poczcie Polskiej

CeDIZ zakończył realizację kolejnego etapu prac związanego z prowadzonym przez Pocztę Polską dialogiem konkurencyjnym dotyczącym planowanego wdrożenia Nowego Systemu Operacyjnego (NSO), który ma zapewnić całościowe wsparcie operacyjne ponad 7600 placówek pocztowych.

Więcej informacji:

2020  :: 2019  ::2018  ::  2017  ::  2016  ::  2015  ::  2014  ::  2013  ::  2012  ::  2011

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony