Doskonalenie organizacji – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl


Doskonalenie organizacji

Cel usługi:

szybsza realizacja działań w organizacji przy jednoczesnej redukcji kosztów ich wykonania.

Zakres usługi:

 • modelowanie procesów biznesowych,
 • budowa modelu symulacyjnego procesów biznesowych,
 • usprawnienie procesów biznesowych,
 • budowa koncepcji wsparcia informatycznego procesów biznesowych.

Możliwość rozszerzenia usługi o:

 • przygotowanie do wdrożeń systemów informatycznych,
 • wsparcie w wyborze systemów informatycznych i negocjacjach umów na ich realizację,
 • audyt i doradztwo projektowe.

 

Oferujemy projekty doskonalenia organizacji takie jak:

Modelowanie procesów biznesowych:

 • podstawa dla procesowego podejścia do zarządzania organizacją (w ramach np.: BSC, BPM, ERP, SOA),
 • udokumentowanie przebiegu procesów biznesowych organizacji w postaci tzw. map procesów,
 • sformalizowanie wiedzy o sposobie działania organizacji, a tym samym obniżenie poziomu zależności organizacji od pracowników "niezastąpionych",
 • baza dla wdrożeń rozwiązań IT ukierunkowanych na automatyzację działania organizacji (ERP, CRM, SCM, Workflow i innych),
 • podstawa dla doskonalenia organizacji opartego o analizy strukturalne procesów,
 • możliwość weryfikacji zakresów obowiązków komórek organizacyjnych.

Budowa modelu symulacyjnego procesów biznesowych:

 • ustalenie miar pozwalających na monitorowanie efektywności procesu,
 • możliwość zdefiniowania odpowiedzialności za procesy – ustalenie w organizacji ról tzw. właścicieli procesów,
 • możliwość powiązania systemu motywacyjnego kadry kierowniczej z uzyskiwanymi w działaniu organizacji wynikami,
 • powiązanie zasobów organizacji z realizowanymi działaniami,
 • możliwość weryfikacji zakresów obowiązków poszczególnych ról pracowniczych,
 • podstawa dla definiowania profili stanowisk pracy,
 • możliwość przeprowadzania ilościowych analiz symulacyjnych typu "co-jeśli" ukierunkowanych na optymalizację działania organizacji,
 • projektowanie zmian działania organizacji w środowisku symulacyjnym przed ich wprowadzeniem w życie.

Usprawnienie procesów biznesowych:

 • zapewnienie szybszej realizacji działań w organizacji przy jednoczesnej redukacji kosztów ich wykonania,
 • możliwość oceny realizowanych obecnie procesów gospodarczych zgodnie z przyjętym systemem miar jakości,
 • identyfikacja miejsc/działań decydujących o efektywności całości procesu tzw. wąskich gardeł,
 • możliwość dokonywania optymalizacji czasowych i kosztowych działań składowych,
 • projektowanie modyfikacji kształtu procesów w zakresie przebiegu i konsumpcji zasobów,
 • zwiększenie płynności przepływu pracy (tzw. workflow) w organizacji.

Budowa koncepcji wsparcia informatycznego procesów biznesowych:

 • identyfikacja wymagań procesów biznesowych w zakresie wsparcia informatycznego,
 • bilans obecnego poziomu wsparcia procesów przez rozwiązania IT stosowane w organizacji,
 • ustalenie potrzeb w zakresie rozwoju, wymiany lub nowych wdrożeń systemów informatycznych,
 • projektowanie architektury docelowej systemu informacyjnego organizacji.

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony