Doradztwo przetargowe – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl


Doradztwo przetargowe

Cel usługi:

zapewnienie wyboru najbardziej odpowiedniego dla organizacji produktu IT oraz doboru firmy wdrożeniowej gwarantującej jakość i bezpieczeństwo realizacji projektu.

Zakres usługi:

 • opracowanie opisu przedmiotu zamówienia,
 • przygotowanie ogłoszenia o postępowaniu,
 • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
 • przeprowadzenie analizy porównawczej zebranych ofert,
 • wsparcie w procesie negocjacji kontraktu.

Możliwość rozszerzenia usługi o:

 • nadzór audytowy doświadczonego Audytora nad realizacją projektu,
 • weryfikacja jakości kluczowych produktów projektu,
 • okresowe wsparcie w zarządzaniu projektem.

 

W ramach wsparcia w wyborze systemów informatycznych i negocjacjach umów na ich realizację proponujemy:

Przygotowanie dokumentacji SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) dla systemów informatycznych (również według wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych):

 • opis przedmiotu zamówienia,
 • określenie warunków dopuszczających dla wykonawców,
 • sformułowanie zapisów zabezpieczających uzyskanie niezbędnej funkcjonalności rozwiązania,
 • określenie wymagań względem: wdrożenia, licencji, serwisu oraz gwarancji,
 • sformułowanie IPU (Istotnych Postanowień Umowy),
 • sprecyzowanie kryteriów oceny ofert,
 • zapewnienie porównywalności składanych ofert.

Doradztwo w zakresie wyboru systemów informatycznych (w tym: klasy ERP – Enterprise Resource Planning oraz CRM – Customer Relationship Management):

 • analiza dostępnych na rynku rozwiązań,
 • analiza doświadczeń dostawców rozwiązań,
 • porównanie przydatności systemów z punktu widzenia potrzeb organizacji,
 • rekomendacja optymalnego wyboru.

Analizę i ranking ofert złożonych w postępowaniach przetargowych na systemy informatyczne:

 • analiza funkcjonalności oferowanych rozwiązań,
 • analiza doświadczenia wykonawców adekwatnego do specyfiki organizacji,
 • porównanie warunków wdrożenia, serwisu oraz dostawy rozwiązań,
 • ocena zaoferowanych warunków handlowych.

Kompleksowe doradztwo przetargowe ukierunkowane na wynegocjowanie korzystnych kontraktów na realizację systemów informatycznych (wdrożeniowych, serwisowych, licencyjnych, outsourcingowych typu SLA – Service Level Agreement):

 • analiza umów pod kątem prawnym i merytorycznym,
 • wykrywanie potencjalnych "pułapek" w umowach,
 • projektowanie zapisów umownych zabezpieczających sukces projektu,
 • negocjacje warunków kontraktów na realizację systemów informatycznych.

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony