Archiwum 2015 – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl
Archiwum 2015

21 grudnia 2015 r.

Audyt w Ośrodku Przetwarzania Informacji

Nasza firma wspólnie z partnerami pomyślnie zakończyła realizację usługi dla Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego. Prace obejmowały audyt dotyczący organizacji i zasad bezpieczeństwa funkcjonującego w OPI sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

4 grudnia 2015 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Z przyjemnością informujemy, iż z sukcesem zakończyliśmy realizację usługi dla Ośrodka Rozwoju Edukacji, która polegała na przeprowadzeniu analizy platformy internetowej Systemu Ewaluacji Oświaty (www.seo2.npseo.pl) oraz przygotowaniu raportu z tej analizy.

27 listopada 2015 r.

Program DISCUS - konferencja końcowa

W dniach 24-25.11.2015 r. w Kiszyniowie odbyła się konferencja końcowa programu DISCUS. Jednym z prelegentów konferencji był Dyrektor ds. Doradztwa Informatycznego CeDIZ - dr Krzysztof Atłasiewicz, który przedstawił prezentację Exemplary IT implementation programme in LPA.

20 listopada 2015 r.

Doradztwo techniczne - Małopolski System Informacji Medycznej

Nasza firma świadczyła usługę doradztwa technicznego w zakresie odbiorów Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej. Konferencja podsumowująca realizację projektu pilotażowego MSIM odbyła się 18 listopada 2015 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

16 listopada 2015 r.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Pomyślnie zakończyliśmy realizację usługi dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, która polegała na przygotowaniu opracowania Jednolite systemy informacyjne państwa w doświadczeniach państw Unii Europejskiej.

5 listopada 2015 r.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Do grona klientów CeDIZ dołączył Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dla którego przygotowujemy obecnie studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie projektu "E-muzea - udostępnianie zbiorów muzeów" w ramach konkursu Poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W projekcie uczestniczą największe muzea z całego kraju.

23 października 2015 r.

Projekt CeDIZ wygrywa w konkursie dot. e-usług publicznych

Z ogromną radością informujemy, iż projekt ADE w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, za którego przygotowanie byliśmy odpowiedzialni, został wybrany jako 1 z 6 projektów spośród łącznie 39 projektów startujących w konkursie. Projekt ADE otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w pełnej wnioskowanej wartości tj. ponad 14 mln zł. Więcej informacji pod linkiem: Znamy e-usługi publiczne, które będą finansowane z Programu Polska Cyfrowa.

14 października 2015 r.

System wspomagania nadzoru archiwalnego e-NADZÓR

Z prawdziwą przyjemnością informujemy o dalszym rozwoju współpracy naszej firmy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych. Obecnie świadczymy usługę wsparcia NDAP w zakresie testów bezpieczeństwa opracowywanego systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-NADZÓR.

6 października 2015 r.

CeDIZ na konferencji MACKRELL Int. w Lizbonie

Miło nam poinformować, iż dr Mariusz Baran - Dyrektor ds. Doradztwa Gospodarczego CeDIZ będzie prelegentem na konferencji organizowanej przez jedną z największych sieci firm prawniczych na świecie Mackrell International (mackrell.net). Konferencja The Mackrell International 2015 EMEA Regional Meeting odbędzie się w dniach 9-11 października br. w Pestana Palace Hotel & National Monument w Lizbonie w Portugalii.

24 września 2015 r.

Miasto Jelenia Góra

Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy pierwszy etap usługi dla naszego nowego klienta – Miasta Jelenia Góra, który polegał na przeprowadzeniu audytu wstępnego systemów IT w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych.

1 września 2015 r.

Pozytywna ocena formalna wniosku dot. projektu ADE NDAP

Przygotowany przez CeDIZ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

20 sierpnia 2015 r.

Urząd Regulacji Energetyki

Miło nam poinformować, iż Urząd Regulacji Energetyki zdecydował się skorzystać ze wsparcia naszej firmy w procesie wyboru wykonawcy Internetowej Platformy Aukcyjnej, która umożliwi przeprowadzenie aukcji sprzedaży energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii.

27 lipca 2015 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Z sukcesem zakończyliśmy realizację audytu zewnętrznego projektu unijnego pn. Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Głównym zdaniem systemu jest sprawne gromadzenie i dystrybucja informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta od chwili pojawienia się w szpitalu, aż do zakończenia leczenia.

10 lipca 2015 r.

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy

Mamy przyjemność poinformować o pomyślnym zakończeniu realizacji projektu opracowania i wdrożenia kompleksowego systemu wspierającego działanie jednej z największych kancelarii prawniczych w kraju - Kochański Zięba Rapala i Partnerzy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

1 lipca 2015 r.

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy realizację usługi koordynowania projektu Miasta Piotrków Trybunalski pn. "Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim".

15 czerwca 2015 r.

Województwo Małopolskie

Z przyjemnością informujemy, iż z sukcesem zakończyliśmy realizację usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy.
Wdrożenie projektu umożliwi wymianę dokumentacji medycznej pomiędzy trzema jednostkami służby zdrowia w województwie małopolskim. Doświadczenia płynące z pilotażu posłużą do utworzenia pełnoskalowego systemu obejmującego docelowo wszystkie jednostki służby zdrowia w Małopolsce.

8 czerwca 2015 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie

Miło nam poinformować, iż Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie powierzyło CeDIZ realizację usług doradczych oraz audytowych projektu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego na rok 2015.

25 maja 2015 r.

Projekt Archiwa Cyfrowe za 64 mln zł

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zawarła z CeDIZ umowę na wsparcie projektowe w zakresie przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Archiwa Cyfrowe w ramach Poddziałania 2.3.2 POPC, który obejmie swym zakresem wszystkie 33 archiwa państwowe w kraju i digitalizację zbiorów na poziomie 35 mln kopii cyfrowych - wartość projektu szacowana jest na 64 mln zł.

8 maja 2015 r.

CeDIZ na konferencji MACKRELL Int. w Szwecji

Dyrektor ds. Doradztwa Gospodarczego naszej firmy - dr Mariusz Baran poprowadzi prezentację na światowej konferencji Mackrell International Annual General Meeting organizowanej przez jedną z nawiększych sieci firm prawniczych na świecie (mackrell.net), która odbędzie się w dniach 13-17 maja 2015 r. w Gothenburg w Szwecji. Głównym celem prezentacji będzie dyskusja możliwości rozwiązań IT dedykowanych dla średnich i dużych firm prawniczych.

5 maja 2015 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Miło nam poinformować, że nasza firma zakończyła świadczenie usług dla Ministerstwa Sprawiedliwości, obejmujących opracowanie dokumentacji przetargowej oraz doradztwo w trakcie postępowania przetargowego na integrację systemów Workflow z Zintegrowanym Systemem Rachunkowości i Kadr (ZSRK) za pośrednictwem szyny danych.

22 kwietnia 2015 r.

Projekt ERP dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie

Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie (KHK) zawarł z CeDIZ umowę na wsparcie analityczne i doradcze prac związanych z przygotowaniem KHK do wyboru oraz wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzenie klasy ERP.

20 kwietnia 2015 r.

Miasto Rybnik - projekt OSKAR

Z sukcesem zakończyliśmy realizację usługi wykonania dokumentacji związanej z Zamówieniami Publicznymi, wsparcia przy przetargu oraz nadzoru projektu "Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR".

16 kwietnia 2015 r.

Praktyki wakacyjne w CeDIZ

Rozpoczęliśmy rekrutację na studenckie praktyki wakacyjne. Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do 31 maja br. Szczegóły oferty w zakładce Kariera.

8 kwietnia 2015 r.

ADE - "archiwum przyszłości"

Na stronie Gazety Wyborczej ukazał się artykuł dot. budowy systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Nasza firma realizuje obecnie usługę wsparcia NDAP, obejmującą modyfikację studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu ADE.

2 kwietnia 2015 r.

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!Z okazji Świąt Wielkanocnych
radosnego, wiosennego nastroju,
miłych spotkań w gronie rodziny
i przyjaciół oraz samych sukcesów

życzy
Zespół Doradczy CeDIZ


30 marca 2015 r.

Studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie projektu e-usług (A2A) dla NDAP

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zawarła z CeDIZ umowę dot. studium wykonalności projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (działającego w modelu A2A) oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

18 marca 2015 r.

Konferencja DISCUS - Kiszyniów

Dyrektor ds. Doradztwa Informatycznego naszej firmy - dr Krzysztof Atłasiewicz wziął udział w konferencji DISCUS, która odbyła się dn. 17-18 marca 2015 r. w stolicy Mołdawii - Kiszyniowie. Głównym celem spotkania była wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

20 stycznia 2015 r.

Usługi eksperckie dla Ministerstwa Środowiska

Niezmiernie miło nam poinformować, iż z powodzeniem sfinalizowaliśmy realizację prac projektowych dla Ministerstwa Środowiska dot. kompleksowej usługi archiwizacyjnej dokumentacji IP POIiŚ.​

15 stycznia 2015 r.

Narzędzie do badania kompetencji

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż pomyślnie zakończyliśmy realizację usługi dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, która polegała na dokonaniu oceny merytorycznej produktów wytworzonych w ramach projektu „Narzędzie do Badania Kompetencji”, w tym metodologii tworzenia narzędzi psychometrycznych​.​

Więcej informacji:

2021  :: 2020  :: 2019  :: 2018  :: 2017  ::  2016  ::  2014  ::  2013  ::  2012  ::  2011

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony