Ocena powdrożeniowa projektu – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl


Ocena powdrożeniowa projektu i plan rozwoju rozwiązania

Cel usługi:

ocena projektu i realizacji celów wdrożenia wraz z identyfikacją możliwości dalszego rozwoju rozwiązania.

Zakres usługi:

 • analiza powdrożeniowa projektu,
 • weryfikacja poziomu realizacji założonych celów projektu,
 • analiza stabilności rozwiązania,
 • weryfikacja kompletności dokumentacji powdrożeniowej i procedur eksploatacyjnych,
 • analiza poziomu i jakości serwisu,
 • ocena dojrzałości wdrożenia, zakresu i poziomu wykorzystania możliwości systemu,
 • zaprojektowanie dalszych działań rozwojowych dla zwiększenia stopy zwrotu z inwestycji w system.

Możliwość rozszerzenia usługi o:

 • nadzór audytowy nad realizacją planu rozwoju rozwiązania,
 • renegocjacje warunków umowy serwisowej,
 • audyt bezpieczeństwa wdrożonego rozwiązania,
 • wsparcie w negocjacjach z Wykonawcą wdrożenia w zakresie realizacji planu rozwoju rozwiązania,
 • opracowanie pryncypiów architektonicznych dalszego rozwoju IT w organizacji,
 • opracowanie standardu procedur eksploatacyjnych i dokumentacji dla cyklu życia rozwiązań IT w organizacji.

 

W ramach oceny powdrożeniowej projektu oraz planowania dalszego rozwoju rozwiązania proponujemy:

Analiza powdrożeniowa projektu:

 • analiza czasowej i budżetowej zgodności projektu z założeniami,
 • weryfikacja dostarczenia wszystkich założonych produktów projektu,
 • analiza realizacji projektu zgodnie z założeniami oferty i umowy,
 • analiza zgodności trybu realizacji projektu z dobrym praktykami i metodykami projektowymi (np. PRINCE2),
 • weryfikacja poprawności zarządzania zmianą w toku realizacji projektu,
 • weryfikacja udokumentowania prac projektowych i opracowanego rozwiązania.

Weryfikacja poziomu realizacji założonych celów projektu:

 • identyfikacja listy celów projektowych,
 • weryfikacja jakości (w tym mierzalności) zdefiniowania celów projektowych,
 • ocena stopnia realizacji poszczególnych celów projektu (ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych itd.),
 • ocena efektywności realizacji projektu.

Analiza stabilności rozwiązania:

 • weryfikacja jakości i wyników zrealizowanych testów rozwiązania,
 • analiza przebiegu i wyników okresu stabilizacji rozwiązania,
 • analiza logów helpdesk i serwisu,
 • ocena poziomu przygotowania użytkowników do pracy z systemem,
 • analiza jakości danych w systemie,
 • ocena bezpieczeństwa rozwiązania,
 • opracowanie zaleceń w zakresie wymaganych poprawek gwarancyjnych.

Weryfikacja kompletności dokumentacji powdrożeniowej i procedur eksploatacyjnych:

 • analiza zakresu i jakości dokumentacji powdrożeniowej,
 • weryfikacja zgodności dokumentacji z systemem,
 • analiza i ocena procedur eksploatacyjnych,
 • ocena zabezpieczeń D&R.

Analiza poziomu i jakości serwisu:

 • analiza i ocena umowy serwisowej,
 • weryfikacja jakości świadczonych usług (spełnienie SLA),
 • ocena poprawności działania procedur serwisowych.

Ocena dojrzałości wdrożenia, zakresu i poziomu wykorzystania możliwości systemu:

 • analiza możliwości funkcjonalnych standardu funkcjonalnego rozwiązania,
 • ocena poziomu wykorzystania możliwości funkcjonalnych systemu przez obecne rozwiązanie w organizacji,
 • analiza zakresu wykorzystania wdrożonych funkcji rozwiązania przez użytkowników,
 • identyfikacja obszarów „szybkiego” wzrostu efektywności wykorzystania rozwiązania w organizacji.

Zaprojektowanie dalszych działań rozwojowych dla zwiększenia stopy zwrotu z inwestycji w system:

 • identyfikacja niezrealizowanych i nowych potrzeb rozwojowych organizacji w zakresie rozwiązania,
 • analiza cykli życia produktów bazowych dla rozwiązania,
 • analiza możliwości technicznych rozbudowy rozwiązania (standard, modyfikacje),
 • opracowanie krótkoterminowego planu doskonalenia poziomu wykorzystania systemu,
 • opracowanie długoterminowego planu rozwoju systemu w organizacji.

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony