Archiwum 2016 – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl
Archiwum 2016

24 grudnia 2016 r.

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!Dziękując Państwu serdecznie
za dotychczasową współpracę
pragniemy złożyć życzenia
ciepłych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku.

Zespół Doradczy CeDIZ

14 grudnia 2016 r.

Dofinansowanie dla projektu Gminy Legnica

Miło nam poinformować, że nasz Klient - Urząd Miasta Legnica - otrzymał dofinansowanie na projekt "Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 1 556 144,12 zł.

21 listopada 2016 r.

Dokończenie budowy P1 - dokumentacja przetargowa CSIOZ

Z prawdziwą satysfakcją informujemy o realizacji zadania na rzecz Centrum Systemów Informatyzacji Ochrony Zdrowia dot. wsparcia eksperckiego w zakresie weryfikacji dokumentacji przetargowej pod kątem technologicznym.

3 listopada 2016 r.

Realizacja kolejnego etapu projektu m_MSIT

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu usługi wsparcia Województwa Małopolskiego w trakcie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aplikacji mobilnej, zmianę systemu informatycznego, stworzenie planera podróży oraz wdrożenie technologii beacon.

20 października 2016 r.

Projekt w KZGW

Miło nam poinformować o podpisaniu umowy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej na obsługę projektu „Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej” w zakresie opracowania analiz, studium wykonalności, przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz obsługi prezentacji publicznej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, II oś priorytetowa – E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".

5 października 2016 r.

Audyt informatyczny jednostek Gminy i strategia informatyzacji

Sukcesem zakończyliśmy realizację kolejnych usług w ramach umowy z Miastem Legnica. Pierwszą z nich był audyt informatyczny jednostek Gminy, drugą - strategia informatyzacji Gminy Legnica.

9 września 2016 r.

Modele biznesowe dla VWOF

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma we współpracy z Urzędem Miasta Warszawy opracowuje koncepcje modeli biznesowych dla rozwiązania udostępniania infrastruktury i danych projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w ramach RPO WM 2014-2020.

18 sierpnia 2016 r.

Współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że kontynuujemy współpracę z URE w związku z nowelizacją ustawy o OZE. CeDIZ zrealizował usługę doradztwa dotyczącą modernizacji Internetowej Platformy Aukcyjnej służącej do przeprowadzania przetargów na zakup energii odnawialnej.

11 lipca 2016 r.

CeDIZ dla MEN

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że zakończyliśmy usługę identyfikacji oraz audytu systemów baz danych funkcjonujących w ramach oświaty na potrzeby projektu pn.: „Modernizacja systemów informatycznych do obsługi systemu egzaminów zewnętrznych i nadzoru pedagogicznego I etap”.

30 czerwca 2016 r.

Usługi dot. JPK w ofercie CeDIZ

Od 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie obowiązek przekazywania danych organom skarbowym w pliku JPK – Jednolitym Pliku Kontrolnym. W pierwszej kolejności obejmie on największe przedsiębiorstwa w kraju. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, jako niezależnego produktowo doradcy-audytora, wspierających kompleksowo wdrożenie JPK w Państwa firmie - oferujemy m.in. analizę przedwdrożeniową dot. JPK, nadzór nad procesem wdrożenia generatora JPK oraz audyt powdrożeniowy obejmujący weryfikację techniczną i merytoryczną wdrożonego rozwiązania, w tym również analizę danych przez ekspertów podatkowych (np. symulacje e-kontroli).

21 czerwca 2016 r.

Zmiana siedziby CeDIZ

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2016 r. roku ulega zmianie adres siedziby naszej firmy.

Nowy adres CeDIZ to:
ul. Szlak 65, 31-153 Kraków
(Stare Miasto, ok. 150 m od dworca PKP).

18 maja 2016 r.

Dokumentacja RPO dla Miasta Legnicy

Nasza firma wraz z Partnerami zakończyła pracę nad dokumentacją dla Miasta Legnicy, wymaganą do aplikowania o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 projektu Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług.

26 kwietnia 2016 r.

Praktyki wakacyjne w CeDIZ

Ruszyła rekrutacja na studenckie praktyki wakacyjne. Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do 10 czerwca br. Szczegóły oferty w zakładce Kariera.​

22 marca 2016 r.

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!Wszystkim naszym
Klientom i Partnerom
życzymy zdrowych, radosnych
Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym.

Zespół Doradczy CeDIZ

15 marca 2016 r.

Małopolska Karta Aglomeracyjna już działa!

Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) to nowoczesny system zarządzania transportem zrealizowany według opracowanej przez CeDIZ koncepcji przez Województwo Małopolskie. MKA to rozwiązanie integrujące funkcjonujące w regionie usługi związane z publicznym transportem zbiorowym - w jeden spójny i przyjazny system. Systemy i usługi partnerów - organizatorów komunikacji miejskiej: ZIKiT w Krakowie, ZDK w Tarnowie oraz przewoźników: KM sp. z o.o., PR sp. z o.o., MPK S.A. w Krakowie, zostały zintegrowane z systemem MKA. Więcej o MKA na stronie: https://mka.malopolska.pl/

1 marca 2016 r.

Miasto Bydgoszcz

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu realizacji usługi dla Urzędu Miasta Bydgoszczy polegającej na przeprowadzeniu testów penetracyjnych, ocenie bezpieczeństwa systemów IT oraz wykonaniu raportu końcowego.

11 lutego 2016 r.

Audyt UM Legnica

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu audytu teleinformatycznego Urzędu Miasta Legnica. Usługa wykonania audytu stanowi jeden z etapów prac poprzedzających opracowywanie Strategii Informatyzacji Gminy Legnica.

2 lutego 2016 r.

Powiat Mikołowski

Pomyślnie zakończyliśmy realizację usługi przygotowania i opracowania dokumentu strategiczno - operacyjnego pn. "Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025" dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

22 stycznia 2016 r.

Projekt m_MSIT - Małopolski System Informacji Turystycznej

Nasza firma wspiera Województwo Małopolskie w projekcie m_MSIT. W ramach pierwszego etapu projektu wdrażana będzie aplikacja mobilna oraz zmodernizowana wersja portalu visitmalopolska.pl. Kolejne etapy planowane są do końca 2018 roku.

7 stycznia 2016 r.

Audyt WCAG 2.0 Portalu Internetowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Nasza firma pomyślnie zakończyła realizację audytu Portalu Internetowego Szpitala oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej pod kątem wymagań WCAG 2.0. W audycie uczestniczyli niepełnosprawni eksperci - osoby niesłyszące oraz niewidome.

Więcej informacji:

2021  :: 2020  :: 2019  :: 2018  :: 2017  ::  2015  ::  2014  ::  2013  ::  2012  ::  2011

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony