Archiwum 2014 – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl
Archiwum 2014

29 grudnia 2014 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Informujemy, iż zakończyliśmy świadczenie usług konsultingowych dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie bezpieczeństwa centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014.

24 grudnia 2014 r.

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!Spokojnych, śnieżnych,
niezwykle rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia


życzy
Zespół Doradczy CeDIZ


22 grudnia 2014 r.

Wsparcie przetargowe Województwa Małopolskiego

Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy pierwszy etap współpracy z Województwem Małopolskim oraz Szpitalem im. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. w Krakowie. Usługa dotyczyła wsparcia przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy.

28 listopada 2014 r.

II audyt portalu 50+

Zakończyliśmy drugi etap współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie. Usługa dotyczyła audytu strony www.50plus.gov.pl, który został przeprowadzony w ramach projektu "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”.

12 listopada 2014 r.

ADE dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Miło nam poinformować o pomyślnym zakończeniu prac analitycznych i projektowych dot. Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

30 października 2014 r.

Nowy projekt w Ministerstwie Sprawiedliwości

​Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny powierzyło CeDIZ realizację usługi doradczej. Miło nam poinformować, że zrealizowaliśmy I etap umowy na opracowanie dokumentacji przetargowej – SIWZ, w tym przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz doradztwo w trakcie postępowania przetargowego na integrację systemów Workflow z Zintegrowanym Systemem Rachunkowości i Kadr (ZSRK) za pośrednictwem szyny danych.

21 października 2014 r.

Nagroda w Financial Times dla KZRP za innowacyjność

​Miło nam poinformować, iż audytowany przez nas projekt został doceniony w prestiżowym rankingu Financial Times Innovative Lawyers 2014. Kancelaria Kochański, Zięba, Rapala i Partnerzy (KZRP), jako jedyna firma z Polski została nagrodzona za innowacyjność stosowanych rozwiązań.

24 września 2014 r.

Usługi doradcze dla MPWiK

​Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie zawarło z CeDIZ umowę na wsparcie doradcze i audytowe projektu wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego na rok 2015.​

16 września 2014 r.

Projekt kompleksowego rozwiązania edukacyjnego

​Z przyjemnością informujemy o pomyślnym zakończeniu prac analitycznych i projektowych dot. przygotowania koncepcji kompleksowego rozwiązania edukacyjnego złożonego z kilku portali internetowych i aplikacji mobilnych, przygotowanego dla organizacji wpisanej do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

25 sierpnia 2014 r.

UM Piotrków Trybunalski

​Zakończyliśmy pierwszy etap współpracy z Urzędem Miasta Piotrków Trybunalski, obejmujący przeprowadzenie postępowania przetargowego w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim".

8 sierpnia 2014 r.

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów SA

​Uprzejmie informujemy o podpisaniu umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego z Uzdrowiskiem w Krynicy Zdroju. Usługa dotyczy projektu pn.: "Modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy–Zdroju" o wartości 30 715 500,00 złotych.

25 lipca 2014 r.

Usługi analityczne i projektowe dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

​Z przyjemnością informujemy o podjęciu współpracy projektowej z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, w zakresie projektu dot. Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE), którego celem jest przygotowanie Archiwów Państwowych do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej.

14 lipca 2014 r.

Umowa na świadczenie usług eksperckich dla Ministerstwa Środowiska

​Miło nam poinformować, że CeDIZ zawarł umowę z Ministerstwem Środowiska na wsparcie analityczne, doradcze i projektowe w zakresie usług archiwizacji dokumentacji IP POIiŚ.

1 lipca 2014 r.

Duże portale informacyjne

Informujemy o pomyślnym zakończeniu prac związanych z realizacją działań audytowych i projektowych (obejmujących m.in. makiety, projekty graficzne portali) dot. przygotowania koncepcji dwóch dużych portali informacyjnych dla organizacji wpisanej do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

11 czerwca 2014 r.

Umowa na wykonanie ekspertyzy dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało z CeDIZ umowę na wykonanie ekspertyzy dotyczącej oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących.

5 czerwca 2014 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Miło nam poinformować o uzyskaniu zamówienia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie dotyczącego wsparcia doradczego procesu decyzyjnego Zamawiającego w zakresie asysty technicznej, utrzymania i rozwoju Systemu Obsługi Finansowej (SOF) PFRON.

16 maja 2014 r.

Usługa nadzoru projektu dla Urzędu Miasta Rybnika

​Z przyjemnością informujemy, że nasza firma prowadzi nadzór projektu pn. Ogólnodostępny system Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR dla Urzędu Miasta Rybnika.

29 kwietnia 2014 r.

Filharmonia Wrocławska

Z przyjemnością informujemy, że pomyślnie zakończyliśmy realizację usługi dla Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu pn. Świadczenie usług doradczych związanych z nadzorem merytorycznym nad postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych w zakresie niniejszego projektu, budową i wdrażaniem Portalu oraz jego integracją z funkcjonującymi u Zamawiającego rozwiązaniami.​

16 kwietnia 2014 r.

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!Spokojnych i radosnych
Świąt Wielkiej Nocy
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym

życzy

Zespół Doradczy CeDIZ

7 kwietnia 2014 r.

Usługa nadzoru audytowego projektu w MPWiK

Informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie podpisało z CeDIZ umowę na wsparcie doradcze i audytowe projektu wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego na rok 2014.​

31 marca 2014 r.

Usługi nadzoru audytowego projektu wdrożeniowego w dużej kancelarii prawnej

Miło nam poinformować, że jedna z największych kancelarii prawniczych w kraju zawarła z CeDIZ umowę na nadzór projektu wdrożeniowego kompleksowego systemu wspierającego działanie kancelarii.
Prace audytowe będą realizowane przez konsultantów CeDIZ w sposób ciągły, przez cały okres trwania projektu, aż do jego zakończenia.​

21 marca 2014 r.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

W ostatnim czasie podpisaliśmy roczną umowę z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.​ Pierwsza – zrealizowana już – część umowy obejmowała​ wykonanie dzieła polegającego na ocenie merytorycznej produktów wytworzonych w ramach projektu „Narzędzie do Badania Kompetencji”, w tym metodologii tworzenia narzędzi psychometrycznych​.​ Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.​

12 marca 2014 r.

Projekt innowacyjny systemu CRM w Olsztynie

Zakończyliśmy pomyślnie realizację usługi projektu dedykowanego systemu CRM dla przedsiębiorstwa produkcyjnego (formy wtryskowe, narzędzia, wykrojniki itp.). Projekt objął modelowanie i doskonalenie procesów, analizę wymagań i projekt systemu CRM. Zamawiającym była Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w ramach projektu „Sieć Brokerów Innowacji”.

5 marca 2014 r.

Wsparcie przetargowe OUW

Zakończyliśmy świadczenie usługi wsparcia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w postępowaniu przetargowym na zakup Platformy e-usług administracji rządowej województwa opolskiego, obejmującej OUW oraz 12 partnerów projektu (jednostki administracji rządowej) w ramach projektu „Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim”.

21 lutego 2014 r.

Audyt portalu 50+

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy realizację pierwszego z dwóch audytów strony www.50plus.gov.pl w ramach projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”. Odbiorcą usługi jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie.

14 lutego 2014 r.

EKW w Ministerstwie Sprawiedliwości

Uprzejmie informujemy, że realizujemy kolejny etap współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, obejmujący nadzór nad projektem zaprojektowania, wykonania i wdrożenia systemu informatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste wraz z modernizacją systemu Nowa Księga Wieczysta, który jest realizowany w ramach Zadania 3: Wprowadzenie e-usług w zakresie ksiąg wieczystych projektu Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, działanie Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.

31 stycznia 2014 r.

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy wsparcie naszego Klienta – Filharmonii Wrocławskiej w postępowaniu "Rozbudowa systemu sprzedaży biletów online".

21 stycznia 2014 r.

MKA – przetarg

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozpoczął postępowanie przetargowe pn. "Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim", do którego nasza firma opracowała studium techniczne.

16 stycznia 2014 r.

Umowa na wsparcie doradcze Ministerstwa Środowiska

Wraz z Nowym Rokiem CeDIZ podpisał nowy kontrakt doradczy, dotyczący wsparcia Ministerstwa Środowiska w realizacji projektu wdrożenia i utrzymania systemu informatycznego (LSI) wspomagającego działanie Ministerstwa jako Instytucji Pośredniczącej POIiŚ.

9 stycznia 2014 r.

Nowy projekt usprawniania procesowego

Z przyjemnością informujemy o zawarciu umowy na realizację analizy wymagań zorientowanej na modelowanie i usprawnienie procesów w obszarze relacji z klientami (projekt dedykowanego rozwiązania typu CRM) w firmie produkcyjnej. Projekt ma charakter innowacyjny i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji:

2021  :: 2020  :: 2019  :: 2018  :: 2017  ::  2016  ::  2015  ::  2013  ::  2012  ::  2011

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony