Archiwum 2019 – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl
Archiwum 2019

30 grudnia 2019 r.

Projekt i makiety kokpitów menedżerskich

Opracowanie koncepcji kokpitów menedżerskich wraz z przygotowaniem stosownych dynamicznych makiet kokpitów menedżerskich było przedmiotem prac zrealizowanych przez Zespół CeDIZ na potrzeby PKP PLK.

23 grudnia 2019 r.

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowym Roku 2020 życzy
Zespół CeDIZ

16 grudnia 2019 r.

Usługi doradcze dla MPWiK

MPWiK Kraków, obsługujący ponad milion mieszkańców, podpisał z CeDIZ umowę na wsparcie analityczne i doradcze w zakresie realizacji analizy przedwdrożeniowej oraz przygotowania postępowania przetargowego na system informatyczny wspomagający kluczowe obszary biznesowe przedsiębiorstwa. W zakresie prac powierzonych CeDIZ znajduje się również nadzór audytowy nad procesem wdrożeniowym w okresie jego trwania.

21 listopada 2019 r.

Badanie eksperckie Platformy PUEUP

CeDIZ zapewnia wsparcie Urzędowi Patentowemu RP w zadaniu przeprowadzania testów Platformy Usług Elektronicznych (PUEUP). W ramach projektu przeprowadzone zostaną testy eksperckie i audyt dostępności, w celu weryfikacji zgodności platformy ze standardami WCAG 2.0.

8 października 2019 r.

Analiza przedwdrożeniowa w Grupie LOTOS

LOTOS S.A. zawarł umowę z CeDIZ na realizację prac związanych z badaniem uwarunkowań wdrożeniowych systemu ERP w 4-ech spółkach Grupy LOTOS. Projekt obejmuje spółki: LOTOS Terminale S.A., LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o., RCEkoenergia Sp. z o.o. oraz LOTOS Infrastruktura S.A.

11 września 2019 r.

CeDIZ w PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe podjęły współpracę z CeDIZ w obszarze analiz projektowych. Prace obejmą tematykę kilku projektów realizowanych w PKP PLK w obszarze zagadnień procesowych systemu SAP ERP.

2 sierpnia 2019 r.

E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego

Wsparcie i doradztwo zespołu CeDIZ w ramach projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” na rzecz Powiatu Opolskiego zaowocowało wyłonieniem wykonawcy. Celem projektu jest stworzenie rozbudowanej platformy umożliwiającej dostęp online do danych związanych z nieruchomościami i uzbrojeniem terenu oraz usprawnienie zarządzania gospodarką przestrzenną. Użytkownikami docelowymi platformy są nie tylko przedsiębiorcy i geodeci ale także mieszkańcy szukający lokalizacji pod budowę obiektów.

15 maja 2019 r.

Kontynuacja współpracy z Powiatem Opolskim

Kontynuujemy współpracę z Powiatem Opolskim i jego partnerami w zakresie nadzoru i koordynacji realizacji projektu digitalizacji geodezyjnych baz danych BDOT i GESUT. Zadaniem ekspertów CeDIZ będzie przede wszystkim zarządzanie projektem i kontrola jakości jego wdrożenia.

18 kwietnia 2019 r.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wesołych Świąt!


Wesołych Świąt Wielkanocnych
życzy

Zespół Doradczy CeDIZ8 kwietnia 2019 r.

Audyt wdrożenia systemu ERP

Zespół CeDIZ realizuje kompleksowy audyt dużego projektu wdrożeniowego systemu klasy ERP wspierającego, jako jedno z rozwiązań strategicznych, działalność Poczty Polskiej. Prace audytowe i doradcze dotyczą zarówno wykonywanych w projekcie prac wdrożeniowych, jak i zagadnień rozwojowych związanych z uwarunkowaniami rozwoju organizacji i adekwatnymi kierunkami dostosowań systemu ERP w okresie powdrożeniowym.

1 marca 2019 r.

Wsparcie Powiatu Opolskiego w przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

CeDIZ wspiera Powiat Opolski w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup sprzętu, licencji na oprogramowanie, prac wdrożeniowych związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego". Partnerami przedsięwzięcia jest 12 jednostek samorządu terytorialnego, natomiast Powiat Opolski pełni funkcję Lidera projektu.

8 lutego 2019 r.

Audyt bezpieczeństwa dla MUW w ramach projektu WiPER

Zakończyliśmy audyt bezpieczeństwa i audyt kodu źródłowego platformy e-usług w ramach Projektu WiPER realizowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Charakter projektu jest kompleksowy i zakłada modernizację wszystkich obszarów działania urzędu, umożliwiając dalszą integrację systemu z architekturą IT państwa. Przyczyniliśmy się tym samym do poprawy bezpieczeństwa i dostępności witryny, która zapewni mieszkańcom Województwa Mazowieckiego możliwość realizacji wielu spraw na odległość, bez konieczności wizyty w urzędzie.

7 stycznia 2019 r.

Dialog Konkurencyjny NSO

Trwa dialog konkurencyjny Poczty Polskiej dot. dostawy i wdrożenia systemu NSO we wszystkich placówkach pocztowych (7600 urzędów, filii i agencji). Zakończyliśmy pomyślnie pierwszy etap wsparcia projektu NSO w zakresie przygotowania dokumentacji merytorycznej dialogu.

Więcej informacji:

2021  :: 2020  :: 2018  ::2017  ::2016  ::  2015  ::  2014  ::  2013  ::  2012  ::  2011

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony