Audyt i doradztwo projektowe – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl


Audyt i doradztwo projektowe

Cel usługi:

zabezpieczenie prowadzenia projektu wdrożeniowego systemu informatycznego poprzez ciągły monitoring projektu, obiektywną ocenę jego stanu, identyfikację zagrożeń oraz rekomendację działań zabezpieczających projekt, a w razie potrzeby działań naprawczych.

Zakres usługi:

 • nadzór doświadczonego konsultanta pełniącego rolę Audytora zewnętrznego,
 • sprawdzenie zgodności z dobrymi praktykami wdrożeniowymi oraz przyjętymi w umowie i dokumentacji projektowej założeniami,
 • dostarczanie fachowych porad przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących kierunków prowadzenia projektu,
 • opiniowanie zasadności odbioru projektów wdrożenia.

Możliwość rozszerzenia usługi o:

 • stworzenie planu naprawczego projektu,
 • prowadzenie negocjacji, w imieniu Klienta, z firmą informatyczną,
 • okresowy wynajem Project Managera (interim management),
 • możliwość zarządzania projektem przez cały czas trwania przedsięwzięcia,
 • okresową weryfikację pracy Project Managera zatrudnionego w organizacji.

 

Do usług audytu i doradztwa projektowego zalicza się między innymi:

Audyty stanu projektów informatycznych:

 • wykonanie analizy zgodności realizowanego projektu z założeniami umowy,
 • wykonanie analizy zgodności realizowanego projektu z założeniami definicji projektu,
 • analiza zgodności zrealizowanych prac z metodyką wdrożeniową wdrażanego rozwiązania,
 • analiza jakości przygotowania koncepcji biznesowej realizacji projektu,
 • sporządzenie comiesięcznego raportu audytowego zawierającego ocenę stanu prac projektowych, rekomendacje, identyfikację ewentualnych zagrożeń powodzenia projektu, propozycje działań korygujących, a także zalecenia dotyczące dalszego przebiegu prac projektowych.

Ciągły nadzór nad realizacją projektów IT:

 • bieżący monitoring postępu prac projektowych,
 • dostarczanie fachowych porad przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących kierunków prowadzenia projektu,
 • opiniowanie zasadności odbioru produktów wdrożenia,
 • możliwe wczesne identyfikowanie potencjalnych problemów w projekcie i zapobieganie im,
 • regularne wizyty audytowe konsultanta CeDIZ w przedsiębiorstwie Klienta,
 • przeprowadzenie wywiadów z kluczowymi osobami biorącymi udział w projekcie.

Doradztwo w zakresie naprawy "problemowych" projektów informatycznych:

 • identyfikacja przyczyn występujących problemów,
 • tworzenie planów naprawczych projektów informatycznych,
 • ewentualne mediacje pomiędzy przedsiębiorstwem a firmą informatyczną.

Zarządzanie projektami:

 • okresowy wynajem Project Managera (interim management),
 • wsparcie Project Managera w sytuacji problemowej w projekcie,
 • możliwość zarządzania projektem przez cały czas trwania przedsięwzięcia,
 • okresowa weryfikacja pracy Project Managera zatrudnionego w organizacji.

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony