Prasa o nas – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl


Prasa o nas

Atłasiewicz K., Przygotowanie wdrożenia portalu internetowego ukierunkowane na ograniczenie kosztu obsługi klienta, Konferencja SDP GigaCon™, Wrocław, 30.01.2012 r.

Przygotowanie wdrożenia portalu internetowego ukierunkowane na ograniczenie kosztu obsługi klienta

Systemy dla Przedsiębiorstw – GigaCon

Kryzys gospodarczy, z jakim najprawdopodobniej przyjdzie się zmierzyć polskim przedsiębiorcom w najbliższym czasie, oznacza zarówno zagrożenia, jak i szanse. Z jednej strony wymaga on bardzo dużej dyscypliny i podejmowania trudnych często decyzji, ale jest również okazją do szybkiego zajęcia korzystnej pozycji rynkowej – szybszego niż w przypadku ożywienia gospodarczego. W okresie kryzysu konieczne jest podejmowania zarówno działań zmierzających do cięcia kosztów, ale również podejmowania trafnych działań inwestycyjnyh.

Jeżeli chodzi o aspekt inwestycyjny, potencjamnie niezwykle korzystne może stać się inwestowanie w technologie informatyczne. Z jednej strony pozwalają one na uzyskanie szeregu efektów skali, z drugiej natomiast czasy kryzysowe oznaczają istotną redukcję marż usług i produktów informatycznych, co pozawala na przeprowadzenie przedsięwzięcia w sposób efektywny.

więcej »


Baran M., Strategiczne ukierunkowanie procesów gospodarczych organizacji, "BAR" nr 06/2007

Strategiczne ukierunkowanie procesów gospodarczych organizacji

Strategiczne ukierunkowanie procesów gospodarczych organizacji

Zdefiniowanie powiązania celów strategicznych i procesowych jest elementem inicjującym cały szereg aktywności w wymiarze procesowego funkcjonowania organizacji. Bazowym elementem w tym zakresie jest wypracowanie kompleksowego modelu procesów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów kluczowych, warunkujących sukces przyjętej strategii.

Projekty modelowania procesów biznesowych organizacji realizowane są w praktyce gospodarczej z bardzo różnym ukierunkowaniem aplikacyjnym.

więcej »


Informacje o wystąpieniach konsultantów CeDIZ na konferencjach można znaleźć tutaj.

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony