Działalność szkoleniowa – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl


Działalność szkoleniowa

Cel usługi:

doskonalenie umiejętności pracowników IT w zakresie zarządzania obszarem IT oraz stworzenie profesjonalnego, interaktywnego kursu o dowolnym zakresie tematycznym w modelu e-learning.

Zakres usługi:

 • szkolenia i warsztaty w zakresie wybranych zagadnień informatyki i zarządzania,
 • analiza materiału będącego przedmiotem kursu w modelu e-learningu,
 • przygotowanie poszczególnych lekcji,
 • przygotowanie zestawu proponowanych multimediów i mechanizmów kontrolnych,
 • implementacja kursu,
 • uruchomienie kursu na platformie e-learningowej.

Możliwość rozszerzenia usługi o:

 • doradztwo merytoryczne dotyczące przedmiotu kursu,
 • usługę administrowania kursem,
 • instalację platformy e-learningowej na serwerze Klienta,
 • konfigurację platformy na serwerze Klienta,
 • suport (konsultacje, porady, pomoc).

 

Zakres szkoleń prowadzonych przez konsultantów CeDIZ obejmuje:

Szkolenia i warsztaty w zakresie wybranych zagadnień informatyki i zarządzania:

 • doskonalenie umiejętności praktycznych kadry menedżerskiej w zakresie nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania (BPM, BSC),
 • rozwój pracowników IT w aspektach zarządzania obszarem IT (IT Governance, ITIL, SOA, Prince2),
 • pozyskanie wiedzy w zakresie kluczowych aspektów samodzielnego przygotowania organizacji do wdrożenia systemu informatycznego,
 • szkolenie w zakresie analizy umów i negocjacji kontraktów na rozwiązania IT,
 • budowa modelu symulacyjnego procesów biznesowych.

Projektowanie i prowadzenie kursów w modelu e-learningu:

 • zapewnienie kursów i certyfikacji umiejętności pracowników w modelu szkoleń i egzaminów realizowanych na odległość,
 • przygotowanie szkoleń z dedykowanych tematów wg. specyfikacji potrzeb Klienta,
 • możliwość opracowania kursu na bazie materiałów dostarczonych przez Klienta,
 • możliwość weryfikacji na bazie testów komputerowych kompetencji kandydatów do pracy w procesie rekrutacji zewnętrznych i wewnętrznych,
 • możliwość udziału w kursie pracowników z dowolnego miejsca na świecie, za pośrednictwem jedynie przeglądarki internetowej,
 • niskie koszty udziału w szkoleniu pojedynczego pracownika (brak konieczności: dojazdów, noclegów, itd.),
 • wiarygodna ocena umiejętności i wiedzy pracownika wystawiana przez komputerowy system szkoleniowy i doświadczonego tutora prowadzącego kurs,
 • możliwość przygotowania opartego na cyklu szkoleń systemu ścieżek awansów zawodowych/kompetencyjnych pracowników,
 • implementacja kursu po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Klienta,
 • możliwość udostępnienia szkolenia kursantom.

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony